Phù hợp với khách hàng muốn bảo vệ và tích lũy dài hạn. Các quyền lợi ở mức trung bình, chủ yếu tiền được đầu tư tại Trái phiếu chính phủ và Tiền mặt. Điểm mạnh: Các quyền lợi được thiết kế Combo, dễ mua ở mức phí thấp.

  • Quỹ nằm viện qua đêm (tới tuổi 70)
  • Quỹ bảo vệ tai nạn (tới tuổi 70)
  • Quỹ bảo vệ bệnh hiểm nghèo (tới tuổi 70)
  • Thẻ bảo hiểm sức khỏe (12-15 năm)
  • Bảo hiểm sinh mạng trọn đời (tới 99 tuổi)
  • Quỹ hưu trí khi về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi)

Từ 1.000.000đ / tháng

Đánh giá featured_item