Mẫu hợp đồng thuê người giúp việc

GIẤY THỎA THUẬN

      Lần:……….Số:……….

       Hôm nay, ngày…….tháng…….năm………

CÔNG TY TNHH TM – DV THÀNH TÂM

VP: 998/16 Quang Trung, P8, Gò Vấp. TP. HCM

Điện thoại: (028)6679.2277

NGƯỜI LAO ĐỘNG ( BÊN A)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………..Sinh năm:………………………..

CMND số: ………………………………………………….Cấp ngày:………………………….Tại:……………………………….

Thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ( BÊN B)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………Sinh năm:…………………………

CMND số:…………………………………………Cấp ngày:…………………………………Tại…………………………………..

Địa chỉ nhận việc:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi trao đổi bên A, bên B và Công ty cùng thống nhất các thỏa thuận sau:

  • Trao đổi với bên A:

– Bên A đồng ý làm việc cho bên B với mức lương thỏa thuận là:……………………….……………………………..

– Bên A cam kết làm việc nhiệt tình, làm theo sự hướng dẫn của bên B.

– Trong thời gian làm việc bên A được hưởng lương theo thỏa thuận trên. Tính từ ngày ký giấy thỏa thuận.

– Nếu bên A nghỉ việc trong thời gian ký giấy thoả thuận thì công ty sẽ trao đổi người khác cho bên B, hoặc bên B cho bên A nghỉ việc thì công ty cũng đổi người khác cho bên B.

  • Đối với bên B:

– Khi nhận bên A, bên B đồng ý gửi phí công ty là:…………………………………………………………………………..

– Bên B đảm bảo danh dự, nhân phẩm cho bên A (không bị xúc phạm trong thời gian làm ăn, ở và làm việc) không gây khó khăn bằng cách: Không trả lương, giấy tờ tùy thân của bên A.

– Bên B trả lương trực tiếp cho bên A, bên công ty không nhận lương cho bên A trong bất kỳ trường hợp nào.


  • Đối với Công ty:

– Bên B đã nhận bên A làm việc sau khi tiếp xúc phỏng vấn kỹ.

– Bên Công ty sẽ đổi người khác miễn phí cho bên B trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên Công ty không hoàn phí bất kỳ trường hợp nào¹.

– Việc đổi người trong vòng …………. tính từ ngày thoả thuận. Qua ……….. việc đổi người miễn phí không còn hiệu lực.

– Bên công ty chỉ đưa Bên A làm việc cho bên B với yêu cầu phù hợp (tuổi, miền, công việc) còn việc quản lý lao động là do bên B quyết định, bên Công ty không chịu trách nhiệm về hành vi của bên A trong thời gian ăn ở và làm việc tại bên B.

– Thỏa thuận này được lập thành 03 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau, các bên đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý ký tên cùng thực hiện.

  • Thỏa thuận công việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Công ty         Sử dụng lao động        Người lao động

 

 

 

 


¹ Chúng tôi cố gắng soạn bản thỏa thuận ngắn gọn và đầy đủ nội dung nhất có thể, Trong thỏa thuận có mục bên công ty không hoàn phí bất kỳ trường hợp nào” chỉ áp dụng cho những hợp đồng ngắn hạn thời gian ký nhận ngắn hơn hoặc bằng 1 tháng. Vd: giúp việc nhà, chăm sóc trẻ em, người bệnh, người đẻ tại bệnh viện… Sẽ không có điều khoản hoàn lại phí dịch vụ. Đối với những hợp đồng dài hạn (hợp đồng từ 3 tháng trở lên) Giúp việc Thành Tâm có điều khoảng thỏa thuận hoàn lại đến 50% phí dịch vụ nếu không cung ứng được người giúp việc làm hài lòng quý khách hàng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm ở mục các bài viết chính sách ở thanh Footer.